خانه بانک فکرافزار مقالات بیولوژی مغز

رابطه آگاهی و الگوهای دینامیک مغز


ادامه مطلب: رابطه آگاهی و الگوهای دینامیک مغزمسایل مرتبط با یافتن ریشه تجربۀ آگاهی، به طور معمول به دو دستۀ کلی تقسیم بندی می شود: مسائل ساده و مسائل پیچیده. مسائل ساده به اقدامات مختلف الکتریکی یا شیمیایی عملکرد مغز در حالات متفاوت ذهنی توجه دارد. این اقدامات ارتباط آگاهانه و یا اثرات آگاهی نامگذاری شده و با روش های متفاوت تصویربرداری از مغز و بررسی شرایط روانی بیماران مبتلا به آسیب های مغزی قابل مشاهده است. در مقابل، مسائل پیچیده به خود وجود پدیدۀ شگفت انگیز آگاهی توجه دارد. بسیاری از دانشمندان، مسائل پیچیده را به هیچ عنوان یک مسئله علمی در نظر نمی گیرند و آن را به فیلسوفان واگذار می کنند.

ده واقعیت در مورد کارکرد مغز که ثابت می کند ما توانایی انجام هر کاری را داریم


ادامه مطلب: ده واقعیت در مورد کارکرد مغز که ثابت می کند ما توانایی انجام هر کاری را داریممغز انسان شگفت انگیز است. مغز برای رسیدن به هر نقطۀ اوج و شکوفایی یا به حقیقت پیوستن هر رویای مورد علاقه و یا پیچیده ترین اهداف، به ما کمک می کند. با این حال اگر ما همۀ اینها را بخواهیم، باید ابتدا اصول کارکرد مغزمان را درک کنیم. ما از شما دعوت می کنیم تا واقعیاتی در مورد کارکرد مغز و شروع استفاده از آن را از هم اکنون در اینجا یاد بگیرید.

معرفی بخش هایی از مغز که با تفکر در ارتباط هستند


ادامه مطلب: معرفی بخش هایی از مغز که با تفکر در ارتباط هستندمغز انسان یک ساختار قابل توجه و پیچیده می باشد که مسئول مهارت های تفکری است. چندین بخش از مغز به شیوه ای پیچیده و به منظور یکپارچه سازی اطلاعات و افکار با یکدیگر همکاری می کنند. اصطلاح «مهارت فکری» می تواند به طیف گسترده ای از فرایندها از جمله؛ یادآوری آگانۀ وقایع و اطلاعات، حل مشکلات انتزاعی با استفاده از اطلاعات شناخته شده، ترکیب استدلال، بینش و یا نبوغ گفته شود.

بخش های گوناگون مغز که با تفکر و اندیشیدن در ارتباطند به قرار زیر است:

آگاهی یک محصول جانبی آنتروپی است


ادامه مطلب: آگاهی یک محصول جانبی آنتروپی استبر اساس قانون دوم ترمودینامیک که یکی از قواعد کلی جهان فیزیک است، همه چیز با یک ذره از بی نظمی ترکیب شده و آن ذره در نهایت، تا هنگامی که غرق در کل سیستم نشود، رشد خواهد کرد. اتومبیل شما در نهایت خراب خواهد شد، منزل شما در نهایت از بین می رود و خورشید تا زمان مرگش رشد می کند. تمامی جهان هستی از یک نوع مرگ گرمایشی رنج می برد و شما نیز جزیی از این واقعیت هستید. برخی از اشیاء دارای آنتروپی (بی نظمی در یک سیستم) پایین تری هستند، مانند خورشید که مرگ نهاییش در حدود پنج میلیارد سال آینده آغاز خواهد شد. در مقایسه با خورشید، زندگی یک انسان حدود هفت یا هشت دهه طول می کشد و دارای میزان بالاتری از آنتروپی است که به شرایط سلامتی و شیوۀ زندگی و جنسیت او بستگی دارد.

چگونه بازی کردن به ما کمک می کند تا بهتر کار و زندگی کنیم


ادامه مطلب: چگونه بازی کردن به ما کمک می کند تا بهتر کار و زندگی کنیمتنها کودکان هستند که تا مرگ به کار گرفته نمی شوند. کودکان در سراسر جهان، نه تنها در کلاس های درس، بلکه در کنار کار طاقت فرسای جدی، حتی در مکان هایی که فحشا و بردگی وجود دارد نیز به بازی های کودکانۀ خود می پردازند. اجازه  دهید در مورد بازی کردن، آنچه واقعاً برای ذهن، بدن و روح انسان لازم است، به بحث بپردازیم.

خانه بانک فکرافزار مقالات بیولوژی مغز