خانه بانک فکرافزار مقالات دانش تفکر هوش گرسنه

هوش گرسنه


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_empty_plate_0.jpg
آیا میخواهید که به خودتان یک مزیت شناختی بهتر بدهید؟ آزمونی بزرگ در راه است؟ یک جلسه مهم؟ یک فروش اجباری تلفنی؟ پس کمی گرسنه باشید و نه کاملا سیر


گزارش کریستوفر شیا نشان دهنده آنست که پژوهشگران در دانشکده پزشکی ییل به رهبری تاما هارواث، کشف کردند که یک موش گرسنه، اطلاعات را با سرعت بیشتری بدست میاورد و آنها را بهتر نگهداری واستفاده میکند. این دانشمندان بر این باورند که این نتیجه گیری احتمالا برای انسان هم درست است
دانشمندان دریافتند که راهیابی این مسیر، در مغز موش بوسیله گهرلین*، یک هورمون که بوسیله معده خالی ترشح میشود، انجام میگیرد   
بنظر شیا، دانشمندان هنگامی شگفت زده شدند که دریافتند، گهرلین نه تنها روی سلولهای بخش ابتدایی مغز (هیپوتالاموس) که گرسنگی را ثبت میکند، بلکه بروی منطقه ای مهم (هیپوکامپ) که نقش بسزایی در یادگیری، حافظه و تجزیه تحلیل فرازمانی دارد نیز اثر گذار است
سپس پژوهشگران موش تزریق شده با گهرلین و موشهای دیگر را با آزمونهای هوشی و راههای پرپیچ و خم مورد آزمایش قرار دادند. و در هر مورد، موش گرسنه بیوشیمیایی یا همان موشی که با گهرلین تزریق شده بود، کارکرد قابل توجه بهتری نسبت به موشهای دیگر که در سطح طبیعی ترشح هورمون بودند، از خود نشان داد
هارواث میگوید که این یافته ها پرمعنی هستند. "هنگامی که شما گرسنه هستید، نیاز به تمرکز کل سیستم خود برای یافتن غذا در محیط زیستتان را دارید."ء
این توضیح نشان میدهد که چرا توانایی تفکر ما درست بعد از یک وعده غذای سنگین، رو به وخامت می گراید. همچنین میتوان نتیجه گرفت که چرا انجام یک سمینار یا سخنوری درست بعد از نهار یا شام یک چالش است. تجربه شخصی من (نویسنده) هم همین است
برای تفکربهتر، گرسنه بمانید!ء
Ghrelin *
مترجم: فرشاد سجادی
منبع:
http://blog.creativethink.com/2006/12/hungry_intellig.html

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار مقالات دانش تفکر هوش گرسنه