خانه بانک فکرافزار مقالات تفکر انتقادی خواندن به شکل انتقادی

خواندن به شکل انتقادیb_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_critical_reading.jpgواقعیت در برابر تفسیر

هر متنی برای خوانندگان منتقد تصویری متفاوت و مجزا دارد. شخص منتقد در متون متفاوت هر موضوع را به صورت جداگانه بررسی می کند. منتقدین مقالات بعد از تشخیص آنچه را که در یک متن گفته می شود، می توانند چگونگی موضوع متن را نیز به تصویر بکشند. آنها از روش های متفاوت می توانند استعدادهای ویژۀ هر نویسنده را تشخیص دهند.

در حالی که یک مقاله برای خوانندگان غیرمنتقد، فقط ارائه
یک سری وقایع است. این خوانندگان موضوعات را با به خاطر سپردن عبارات موجود در متون در ذهن خود بررسی می کنند. برای مثال خوانندۀ غیرمنتقد و معمولی یک کتاب تاریخ را با فهم کردن وقایعی که در آن شرایط اتفاق افتاده واز سوی نویسنده تفسیر شده، مطالعه می کند. در صورتیکه همین کتاب تاریخ برای یک خوانندۀ منتقد شامل بررسی چگونگی وقایع و دیدگاه و نگاهی ویژه به روی حوادث و وقایع است که به درک و فهمی ویژه برای وی منتهی می شود.

یک متن چیزی می گوید وبرای خواننده پیامی به همراه دارد بنابراین می تواند به معنی رسیدن به تفسیری متفاوت باشد؛
با خواندن غیرانتقادی یک مطلب خواننده به آنچه که متن بیان می کند، راضی می شود و احتمالا به پیام کلیدی متن توجه ندارد.
در حالی که با خواندن انتقادی متون، خواننده گامی بزرگ تر برمی دارد. پس از تشخیص مفهوم متن، آنچه که هدف و منظور نویسندۀ متن است نیز شناخته می شود. خواننده درمی یابد که آیا نویسندۀ این متن یک نمونه یا مثال را ارائه می دهد؟ یا هدف بحث در مورد موضوعی خاص است؟ یا با هدف درخواست همدردی و همذات پنداریست؟ و یا به روشن شدن یک نکته اشاره می کند؟ به هر حال در نهایت خواننده منتقد به آنچه که در کل یک متن می خواهد به خواننده برساند و براساس تجزیه و تحلیل داده شده، پی می برد.
در اینجا به سه گام و یا حالت هایی از تجزیه و تحلیل می پردازیم که در سه نوع مطالعه یا خواندن مطالب وجود دارد:
- یک متن چه می گوید- بازگویی
- یک متن چه کاری را انجام می دهد- توضیحات
- یک متن چه معنایی می دهد- تفسیر
می توان هریک از تجزیه تحلیل های داده شده با موضوع بحث را این گونه انجام داد؛
یک متن چه می گوید (بازگویی) در مورد همان موضوعی بحث می کند که عنوان یا تیتر متن اصلی ارائه می دهد.
یک متن چه کاری را انجام می دهد(توضیحات) بحث و بررسی زوایای بحث اصلی
یک متن چه معنایی می دهد(تفسیر) تجزیه و تحلیل متن و اثبات معنای کلی آن از طریق منابع معتبر.
اهداف خواندن به شکل انتقادی چیست؟
کتاب های درسی مطالعه انتقادی دانشگاهی، معمولا اهداف زیر را مد نظر قرار دارند؛
- شناخت هدف نویسنده
- درک محتوا و نوع نگارش و شناخت عناصر قانع کننده در متن
- شناخت تعصبات
توجه داشته باشید که هیچ یک از اهداف بالا، در روی صفحات کتاب یا مقاله نوشته نشده اند بلکه هرکدام نیاز به استدلال و استنباط از شواهد متن دارد؛
- شناخت هدف نویسنده شامل؛ استدلال و استنباط و در نتیجه درک اساسی برای انتخاب محتوا و روش بیان مطلب است
- شناخت محتوا، نوع نگارش یا طرز بیان نویسنده و یافتن عناصری با منابع معتبر و قانع کننده شامل؛ طبقه بندی چگونگی انتخاب و ارائۀ بیان مطلب است.
- شناخت تعصبات شامل؛ طبقه بندی ماهیت الگوهایی از انتخاب محتوا و همینطور روش بیان مطلب است.
مطالعه منتقدانه، تنها خواندن دقیق یک متن نیست. برای خواندن به شکل انتقادی باید به صورت فعال شواهد متن را شناخت و آن را تجزیه و تحلیل کرد.
تجزیه و تحلیل و استنتاج، ابزار مطالعه انتقادی
تجزیه و تحلیل و استدلال و درک موضوع از ابزار مطالعه انتقادیست.
گام اول شناخت جنبه های مختلف موضوع متن برای بد
ست آوردن کنترل معنای آن است.
گام دوم چگونگی تفکر برای یافتن فرآیندهای فهم و تفسیر اطلاعات از درون متن می باشد.
گرچه خواندن متون ومطالعه بسیار مهم است اما باید دقت کرد که هر نویسنده تصویری ازهر موضوع را با دیدگاه خود ارائه می دهد.
بنابراین هدف از مطالعه به شکل انتقادی بررسی وشناخت انتخاب هاییست که هر نویسنده برای شکل دهی، انتخاب محتوا، انتخاب نوع بیان و نهایت انتخاب ساختار متن خود ارائه می دهد، است. خوانندگان منتقد باید هر سه حوزۀ انتخابی نویسنده همراه با بررسی تاثیرات آنها را بر روی معنای متن بسنجند.
ترجمه، تلخیص و برداشت: فرشاد سجادی
منبع:
http://www.criticalreading.com/critical_reading.htm

 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار مقالات تفکر انتقادی خواندن به شکل انتقادی