خانه بانک فکرافزار مقالات مدیریت فردی

چگونه می توانیم از چک کردن بیش از اندازه گوشی تلفنمان خودداری کنیم؟


ادامه مطلب: چگونه می توانیم از چک کردن بیش از اندازه گوشی تلفنمان خودداری کنیم؟فکر می کنید به طور متوسط چه مقدار طول می کشد تا نگاهی به ایمیل های خوانده نشدۀ خود اندازید؟ ده دقیقه؟ پنج دقیقه؟ یک دقیقه؟ شش ثانیه را امتحان کنید!
در واقع هفتاد درصد ایمیل های کاری در مدت شش ثانیه پس از ورود به سیستم خوانده می شود. پس مشکل وجود دارد! تکنولوژی به جای بهبود زندگیمان، به طور فزاینده ای راه بهرمند شدن و شادی را از زندگی ما ربوده و بزرگ ترین مانع، همان دستگاهی است که شما در همه جا به همراهتان دارید. شاید زمان آن فرا رسیده که ما از مشاورۀ کارشناسان در این امر بهره جوییم...

چهار روش علوم اعصاب شناختی برای خلاص شدن از استرس


ادامه مطلب: چهار روش علوم اعصاب شناختی برای خلاص شدن از استرسبا این توضیح که استرس روش پاسخگویی بدن شما است به هر نوع خواسته و تهدیدی.
به نظر میرسد دنیای مدرن به گونهای طراحی شده که استرس را افزایش میدهد و من فکر می‌کنم به‌زودی نگرانی یکی از ورزش‌های المپیک خواهد بود.

گناهی که به بهبود زندگی منجر می شوند


نگران نباشید! در اینجا منظور ما شهوت نیست. منظور ما در اینجا غرور است. هنگامی که شما در مورد گناه کبیره فکر می کنید، غرور در واقع کمی گیج کننده است. کسانی هستند که از نظر معنوی و اخلاقی خوب هستند ولی سراسر حرص و آز نیز می باشند. خشم باعث نمی شود دوستان زیادی بیابید و حسادت یک گناه بزرگ است که هیچگونه سرگرمی در آن وجود ندارد.

چرا باید اطلاعات پزشکی خود را هنگام مرگ، اهدا کنیم


ادامه مطلب: چرا باید اطلاعات پزشکی خود را هنگام مرگ، اهدا کنیمبسیاری از مردم می دانند پس از فوت خود می توانند اعضا بدنشان را اهدا کنند. انجام این کار بسیار مهم است زیرا اعضا اهدا شده می تواند جان انسان های دیگر را نجات دهد، البته در صورتی که اعضا یا بافت بدن مرحوم برای پیوند قابل استفاده باشد. پشتبانی از این امر خطیر، محبوبیت فراوانی دارد؛ در برخی از کشورها بیش از 80%، این در صورتی است که هنوز بسیار از افراد برای این کار ثبت نام نکرده اند.

به خودت اعتماد کن


ادامه مطلب: به خودت اعتماد کن این ترس از شکست است که شما را عقب نگه میدارد و یا شک به خود و ترس از بد به نظر رسیدن در نظر دیگران؟

خانه بانک فکرافزار مقالات مدیریت فردی