خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز

آیا تپه سختی است برای بالا رفتن؟این به دیدگاه شما بستگی دارد


ادامه مطلب: آیا تپه سختی است برای بالا رفتن؟این به دیدگاه شما بستگی دارد مردم تمایل به مبالغه در تندی سراشیبی دارند-روانشناسانی که این پدیده را مطالعه می کتتد چیزی را کشف کرده اند که ایده های متعارف در مورد چگونگی درک ما از سرا شیبی ها را به طور کلی رد می کند
دنیس شافر ،استادیار روانشناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو دانشگاه منسفیلد توضیح می دهد که برای بیش از یک دهه ،محققان تصور می کردند که قضاوت ما ،به خستگی ویا ترس از افتادن ،پیوند داشته است.

خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز