خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز

قدرت متقاعدکنندگی عدم قطعیت


چه کسی متقاعد کننده تر است؟ کسی که نسبت به عقیده اش، قطعیت بیشتری نشان می دهد یا کسی که کمتر مطمئن است؟ کسی که مطمئن تر است به نظر می رسد که بیشتر مطلع است. همه ما چنین تجربه ای را داریم که متقاعد کسی شده ایم که نسبت به آنچه می گوید، قطعیت بیشتری دارد. 

نتایج پژوهش های متعددی در این زمنینه نشان می دهد که ایجاد قطعیت ، راه خوبی برای واداشتن افراد به عمل است. اما پژوهش اخیر دانشگاه بیزینس هاروارد (برای مشاهده پژوهش اینجا را کلیک کنید) نشان داده که این عدم قطعیت است که مردم را به تفکر و توجه بیشتر وا می دارد. اگر در پیام شما عدم قطعیت باشد، تاثیرش بیشتر خواهد بود زیرا باعث توجه بیشتر و تامل مخاطبان در استدلال شما می شود. البته اگر استدلال شما ضعیف باشد، این عدم قطعیت منجر به نتیجه معکوس خواهد شد.

آیا باید به بچه ها اجازه داد تا فوتبال بازی کنند؟


حتی یک ضربه سر (هد) می تواند باعث آسیب دیدگی موقت حافظه و عدم تعادل شیمیایی مغز شود. هرچه تعداد این ضربات بیشتر شود، احتمال پیامدهای مخرب بلند مدت و ماندگار بیشتر می شود. این موضوع برای بچه ها اهمیت بیشری دارد زیرا مغز تا سن بیست سالگی، به صورت کامل رشد و توسعه نیافته است. به خصوص لب پیشانی مغز دیرتر از باقی مغز، توسعه می یابد. این بخش از مغز که بیشتر در معرض ضربه است، فعالیت های مهم تفکری و شناختی از جمله کنترل تکانش ها و برنامه ریزی آگاهانه را بر عهده دارد. همچنین ، عمده فرایند سازمان دهی مجدد شبکه عصبی تا قبل از آنکه مغز به بلوغ رشدی خود برسد صورت می گیرد.
اگرچه این تغییرات شیمیایی مغز، بعد از 24 ساعت به حالت تعادل باز می گردد اما هنوز مشخص نیست که با رخ دادن مکرر ضربه ها، آیا اثر تجمیعی نیز رخ می دهد یا خیر. همچنین اینکه پیامدهای بلند مدت ضربه سر هنوز مشخص نیست. پژوهشگران معتقدند که تحقیق های بیشتری در این زمینه لازم است.

اوتیستیک ها، بیش از سایرین، تصمیم عقلانی می گیرند


تصمیم ها بر این مبنا هستند که گزینه ها چگونه تنظیم و قاب بندی شده اند. از آنجایی که اکثر مردم به صورت احساسی تصمیم می گیرند، گزینه هایی را انتخاب می کنند که بدان احساس مطلوب تری دارند. این را «تاثیر قاب بندی» می گویند. پژوهشگران کینگ کالج لندن دریافته اند، کسانی که هشیاری عاطفی بیشتری دارند و متوجه ضربان قلب شان هستند، بیشتر گرفتار «تاثیر قاب بندی» می شوند. اما کسانی که دچار نارسایی عاطفی هستند (Alexithymia)، کمتر دچار «اثیر قاب بندی» می شوند. افراد اوتیستیک، از جمله گروه هایی هستند که بیشتر از دیگران دچار نارسایی عاطفی می باشند.
این پژوهش دلالت دارد بر اینکه افراد اوتیستیک در هنگام تصمیم گیری از استراتژی دیگری استفده می کنند. آنها به جای استفاده از شهود و عواطف، از اطلاعات عددی استفاده می کنند. این روش دارای نایج خوبی است وقتی که پیروی از مغز، بهتر از پیروی از قلب است. اگرچه تحقیقات دیگری نشان داده اند که در تصمیم های پیچیده مانند شرایط بقا در بازارهای مالی، پیروی از قلب به نتایج بهتری منجر می شود.

افراد خشن و پرخاشگر را از نحوه راه رفتنشان تشخیص دهید


بر اساس پژوهشی که در دانشگاه پورتسموث انجام شده، بین شخصیت افراد و نحوه راه رفتنشان، ارتباطی هست؛ بدین گونه که حرکت اغراق آمیز بالا تنه و پایین تنه در هنگام راه رفتن، نشانه شخصیت پرخاشگر و خشن است. هنگام راه رفتن، بدن به صورت طبیعی، اندکی می چرخد. وقتی پای چپ، قدم جلو می گذارد سمت چپ لگن نیز به جلو حرکت می کند، شانه چپ قدری به عقب می رود و برای حفظ تعادل، شانه راست به جلو حرکت می کند. چرخش اغراق آمیز شانه ها و لگن، می تواند نشانه ای از خشونت نهادینه شده در فرد باشد.
پژوهش گران برای انجام این تحقیق، در ابتدا از شرکت کنندگان خواستند پرسشنامه ای که اندازه خشونتشان را اندازه گیری می کند، پر کنند. سپس از شرکت کنندگان، تست استاندارد شخصیت، موسوم به «پنج بزرگ» گرفتند تا منش های شخصیتی شان را ارزیابی کنند که عبارتند از باز و پذیرا بودن، هشیاری، برونگرایی، مقبولیت، و روان رنجوری. از مجوعه اینها، نقشه ای از روش تفکر، احساس و رفتار شرکت کنندگان را ترسیم کردند.
سپس با استفاده از تکنولوژی ضبط حرکت، انیمیشنی سه بعدی از راه رفتن افراد ساخته و حرکت لگن، قفسه سینه را آنالیز کردند.

مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160913125309.htm

روان شناسی انکار تغییرات اقلیمی (آب و هوایی)


تغییرات اقلیمی یکی از خطرهای جدی برای انسان، حیوانات، و اکوسیستم زمین می باشد. با این حال، اقدام های موثر اقلیمی اغلب به این دلیل به تاخیر می افتد که برخی انکار می کنند که اصلا چنین مشکلی وجود دارد. پژوهشگران دانشگاه اوپسالا طی پژوهشی دریافته اند اغلب کسانی که تغییرات اقلیمی را انکار می کنند، گرایش به برتری اجتماعی (پذیرش ساختار سلسله مراتب قدرت) دارند.
در جامعه دانشمندان، اجماعی قوی وجود دارد مبنی بر اینکه انسان از آب و هوا، تاثیر پذیری زیادی دارد. اما اطلاعات نادرست زیادی در این باره در گردش است که بخش عمده آن در کمپین های سازمان یافته و هدفدار برای تاخیر انداختن اقدامات علیه تغییرات اقلیمی، ساخته و پخش می شود. و افرادی وجود دارند که نسبت به این اطلاعات نادرست، آسیب پذیرتر بوده و بیش از سایرین به این اطلاعات، اعتماد می کنند.
پژوهش های قبلی به طور پیوسته نشان داده اند که افراد با گرایش های محافظه کار (اصول گرا) بیشتر تمایل به انکار تغییرات اقلیمی دارند. در پژوهش اخیر دانشگاه اوپسالا، متغییرهای بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که انکار تغییرات اقلیمی با گرایش های سیاسی، نگرش اقتدارگرا، و تایید وضع موجود ، همبستگی دارد. همچنین انکار تغییرات اقلیمی همبستگی و همخوانی دارد با شخصیت سخت- ذهن (کمبود یکدلی و ازدیاد برتری)، ذهنیت بسته (نداشتن تمایل به تجربیات تازه)، و اجتناب از تجربه عواطف منفی. همچنین انکار تغییرات اقلیمی در بین آقایان بیشتر دیده می شود. مهمترین متغییر در این پژوهش، نگرش تفوق اجتماعی (پذیرش ساختار سلسله مراتب قدرت).
نگرش تفوق اجتماعی، میزانی است برای پذیرش و حمایت از سلسله مراتب و برتری بین گروه های اجتماعی. همچنین بر اساس این نگرش، انسان نسبت به طبیعت، دارای برتری است. نکته غم انگیز اینکه سبک زندگی ثرتمندان، مهم ترین دلیل تغییرات اقلیمی است اما جدی ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی متوجه کشورها و مردمان فقیر و همچنین حیوانات و نسل های آینده انسان است.
بنابر عقیده این پژوهشگران، محتمل است که افرادی که از توزیع نابرابر ریسک ها و منافع تغییرات اقلیمی حمایت می کنند، شواهد بیشتری را برای پذیرش تغییرات اقلیمی می طلبند.

اسکن های مغزی نشان می دهند که بازی با بلوک های ساختمان (مانند لگو) بهتر از بازی های صفحه ای، توانایی فضایی را در بچه ها فعال می کنند.


تحقیقاتی که در دانشگاه هندوستان انجام گرفت دریافته است که ساختار بازی های بلوک سازی،توانایی فضایی را دربچه ها بیشتر از بازی های صفحه ای توسعه می دهد. این مطالعه که در ژورنال Frontiers in Psychology(مرز در روانشناسی) چاپ شده است، تاثیر نسبی دو بازی - یک بازی سازمان یافته بلوک سازی و یک بازی صفحه ای املای کلمه- در پردازش فضایی کودکان، از جمله چرخش ذهنی که شامل آنچه یک شیئ شبیه چرخیدن بعد از آن خواهد شد را اندازه گیری می کند.
تحقیقات جدید ،از این نظریه که(چنین بازی های بلوکی،ممکن است به بچه هایی که مهارت های فضایی مورد نیاز را در علم و رشته هایی که به ریاضی گرایش دارند، توسعه می دهند،کمک کند.)حمایت می کند.

راه حل اوتیسم " با رباتی که به کودکان اوتیستیک کمک می کند"


ادامه مطلب: راه حل اوتیسم یکی از هر 64 کودک آمریکایی تحت تاثیر اختلال طیف اوتیسم قرار گرفته است و این مشکل بزرگی برای کار بر روی آن است. شریا سریجو(Shriya Sreeju)، 6ساله با این موضوع موافق است. او ربات مجهز Pepper را برای مخاطبان (تک کرانچ هکاتون) پرزنته کرده است.

شریا این گونه شرح می دهد: «pepperبه شما یک فلش کارت بر روی صفحه نمایش خود نشان می دهد. اگر کودک، کارت صحیح را نشان دهد ربات بزن قدش (high five) می دهد آفرین می گوید. زمانی که کودک 2 تا های فایو می گیرد Pepper برای نشان دادن احساساتش یک رقص شاد انجام خواهد داد و لبخندی را برروی صفحه ی نمایش نشان می دهد.»

رباتی برای نجات دادن
شریا این ایده را برای کمک به کودکان مبتلا به اوتیسم شرح داد تا بتوانند مفهومی بهتر از احساسات و یادگیری برای تمرکز بهتر بسازند. شریا می گوید: «پدر من همه چیز را در کامپیوترساخت» اما او شرح می دهد که چگونه به طراحی ربات کمک کرد تا عمل کند. «اگر شما کارت اشتباهی را نشان دهید Pepper نام کارت را به شما یادآوری خواهد کرد. این به کودکان مبتلا به اوتسیم کمک می کند که یاد بگیرند چگونه در حالت تمرکز باقی بمانند.»

هنگامی که یک خانم در یک تصمیم گیری دونفره حضور داشته باشد، مصالحه تقریبا تضمین شده است


دکتر «هریستینا نیکولوا»، استادیار بازاریابی دانشکدۀ مدیریت کارول در کالج بوستون می گوید: "هنگامی که مردان در حضور یکدیگرند، نیاز به اثبات مردانگی خود دارند زیرا تمایل به گزینۀ مصالحه در میان آنان وجود ندارد. گزینۀ مصالحه، مشمول و همراه با اصول زنانه است. از سوی دیگر، افراط گرایی یک صفت مردانه است و به همین دلیل آقایان ترجیح می دهند در کنار یکدیگر گزینه های شدیداً افراطی را در تصمیم گیری هایشان به اجرا گذارند." 

«کیت لامبرتون»، استادیار بازاریابی همراه با «جوزف کتز»، از دانشکدۀ بازرگانی دانشگاه پیتزبورگ، مطالعه ای با عنوان «مردان و میانه روی: تفاوت های جنسیتی در تاثیرات تفاهم زوج ها»، را در مجلۀ تحقیقات مصرف کننده منتشر کردند. در حالی که تحقیقات پیشین تاثیرات تفاهم را تمایل به انتخاب در میانه و وسط، با استفاده از افراد مجرد، بررسی و نتیجه گیری کرده بود این یافته های نوین برای نخستین بار، چگونگی زمینۀ تصمیم گیری مشترک را به منظور تغییر تنظیمات مصرف کنندگان برای گزینۀ مصالحه مورد نقد و بررسی قرار داده است.
بنا بر این گزارش تحقیقاتی؛ "تصمیم گیری زوجی و مشترک ما احتمالاً نسبت به تصمیم گیری زمان تنهایی ما بسیار متفاوت است و بستگی به این دارد که چه کسی در تصمیم گیریمان شریک باشد." "اثر تفاهم کلاسیک" با نام مستعار "اثر گلدیلاک" یا "افراط گرایی ناسازگار"، ممکن است در تمامی تصمیم گیری های مشترک پدیدار نشود.

هرچه بشتر بدانیم، ساده تر فریب می خوریم


زیاد دانستن درباره یک موضوع باعث می شود که در آن زمینه حافظه نادرستی داشته باشیم. این نتیجه ای پارادوکسی از پژوهشی در دانشگاه دوبلین بود. وقتی کسی به موضوعی علاقه مند است، تعداد دفعاتی که خاطرات و وقایع درستی از آن موضوع به ذهنش متبادر می شود، بیشتر می شود. اما همین علاقه باعث می شود که خاطرات ساختگی و کذب هم به ذهنش برسد. حال اگر دانش فرد هم در آن زمینه هم بیشتر شود، احتمال به یاد آوردن خاطرات ساختگی، بیشتر می شود.

منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160825084945.htm

خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز