خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز خردمندی ناشی از قلب و ذهن است

خردمندی ناشی از قلب و ذهن است


تغییر در ضربان قلب بر خردمندی تاثیر می گذارد. پژوهشگران دانشگاه واترلو دریافته اند که میزان تپش قلب و فرایند تفکر با یکدیگر کار کرده و باعث استدلال و قضاوت خردمندانه در مورد موضوعات پیچیده اجتماعی می شود. بنا به عقیده پژوهشگران، استدلال خردمندانه در انحصار قابلیت های ذهن و توانمندی های شناختی نیست. بلکه کسانی که میزان تپش قلبشان دارای تغییرپذیری بیشتری است به خصوص در زمانی که فعالیت بدنی زیاد نیست و کسانی که می توانند در مورد مسائل اجتماعی از منظر دورتری بیاندیشند، پتانسیل بیشتری برای استدلال خردمندانه و تعصب کمتردارند.
بنابر اجماع بین فلیسوفان و دانشمندان شناختی، قضاوت خردمندانه شامل توانایی در تشخیص محدویت های دانش خود، آگاه بودن از تنوع مفاد زندگی و چگونگی آشکار شدن آن در طول زمان، اذعان کردن بر نقطه نگاه دیگران، و جستجو برای آشتی دادن منظرهای متضاد است.

منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160407221449.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز خردمندی ناشی از قلب و ذهن است