خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز استفاده زیاد از رسانه های دیجیتال باعث تغییر در نحوه تفکر می شود

استفاده زیاد از رسانه های دیجیتال باعث تغییر در نحوه تفکر می شود


کسانی که از تبلت و لپتاپ زیاد استفاده می کنید: آگاه باشید. استفاده از پلتفرم های دیجیتال همچون تبلت و لپتاپ برای مطالعه باعث تمایل و تمرکز بر جزئیات عینی می شود و توان تحلیل و تفکر انتزااعی را کاهش می دهد.

 

بر اساس یافته پژوهشگران کالج دارتموث، آمریکا استفاده از رسانه های دیجیتال باعث کاهش استفاده از تفکر انتزاعی شده و باعث به کارگیری تفکر عینی در ادراک، تحلیل رفتار، وقایع و دیگر محرک های اطلاعاتی می شود. این پژوهش بر اساس مقایسه نحوه پردازش اطلاعاتی یکسان بین گروهی که از رسانه دیجیتال استفاده کردند و گروهی که از رسانه های غیر دیجیتال (مثلا کاغذی) استفاده کردند انجام شد. سپس از شرکت کنندگان خاسته شد که به پرسش های انتزاعی و عینی پاسخ دهند. نتیجه این شد که کسانی که از رسانه های دیجیتال استفاده کردند به پرسش های عینی بهتر پاسخ می دادند و کسانی که از رسانه های غیر دیجیتال استفاده کردند به پرسش های انتزاعی بهتر پاسخ دادند.
توضیح اینکه تفکر عینی به فاکت ها و واقعیت ها توجه داشته و تفکر انتزاعی به ورای فاکت ها توجه دارد. کسانی که دارای تفکر عینی هستند کمتر خارج از چارچوب ها می اندیشند و بیشتر تمایل دارند که موضوعات را تعمیم دهند. تفکر انتزاعی باعث فهم معانی چندگانه می شود در صورتی که تفکر عینی منجر به ظاهرگرایی می گردد.

مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160508151944.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز استفاده زیاد از رسانه های دیجیتال باعث تغییر در نحوه تفکر می شود