خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز زبان تنها انتقال دهنده افکار و احساسات نیست بلکه خالق آن هم می تواند باشد

زبان تنها انتقال دهنده افکار و احساسات نیست بلکه خالق آن هم می تواند باشد


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_101103111206.jpg

زبانی که با آن صحبت می کنیم نه تنها بر اندیشه ما تاثیر می گذارد بلکه بر اولویت گذاری ناخودآگاه ما نیز تاثیر گذار است. این یافته تحقیقات روانشناسان دانشگاه هاروارد است که متوجه شدند افرادی که به دو زبان تکلم می کنند، تعصب و علاقه شان در مورد موضوعات، بستگی به زبانی دارد که با آزمایش می شوند.

 جمله معروفی است که یک زبان جدید، یک روح جدید است. این تحقیق نشان میدهد که زبان نقشی بیش از یک انتقال دهنده برای بیان اندیشه و احساس دارد. زبان همچنین می تواند اندیشه و احساس را ایجاد کند یا به آن شکل جدیدی بدهد .

در این آزمایش که از دو گروه سوال شد، یکی آمریکائیان اسپانیولی تبار و گروه دیگر مردم مغرب که به زبان های عربی و فرانسه مسلط بودند. از افراد خواسته شد که نظرشان را در مورد کلماتی که بر مونیتور ظاهر می شد را سریعاً (که فرصت تفکر نداشتند) با عناوینی مانند «دوست دارم» و «دوست ندارم» و یا «خوب» و «بد» بدهند. نتیجه تکان دهنده بود. وقتی کلمات هم معنی در دو زبان برای آنها ظاهر می شد، عقیده آنها هم تغییر می یافت. مثلاً فرد آزمایش شونده در مورد کلمه بستنی که به زبان عربی در مونیتور ظاهر شده بود نظر «دوست دارم» داده بود و به همین کلمه که در زبان فرانسوی ظاهر شده بود، نظر «دوست ندارم» داده بود

ممکن است مردم از اینکه چرا عقیده و نگرشی (مثبت یا منفی) دارند آگاه نیز نباشند. تحقیقات می گوید که این نگرش و عقاید به عوامل متعددی از جمله وضعیت آب و هوایی، فرهنگ و بنابریافته اخیر به زبانی که بدان تکلم می کنند هم بستگی دارد.

نتیجه این آزمایش این است که نگرش ما به موضوعات پایدار نیست. بنابراین اگر بخواهیم طبیعت دیگران را بشناسیم ناگزیریم که از منظر زبان آنها نیز به موضوعات بنگریم.

منبع
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101103111206.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز زبان تنها انتقال دهنده افکار و احساسات نیست بلکه خالق آن هم می تواند باشد