خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز صدای مادر نقش مهم و منحصر بفردی در هوش و ذکاوت نوزادان دارد

صدای مادر نقش مهم و منحصر بفردی در هوش و ذکاوت نوزادان دارد


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_mother_infant_laughing.jpgبه گفته پژوهشگران (دانشگاه مونترال ومحققین مرکزی بیمارستان دانشگاه سنت جوست) صدای مادر فعال کردن آن قسمت از مغز نوزادان که مربوط به یادگیری زبان می شود را به عهده دارد. این تیم تحقیقاتی یافته هایشان را که بروی کودکانی که 24 ساعت از تولدشان گذشته انجام داده اند و بروی صحفات مغناطیسی ثبت کرده اند.

سرپرست این تیم تحقیقاتی، دکترماریوس لاسوند از دانشگاه مونترال بخش روانشناسی و بیمارستان دانشگاه سنت جوستمی گوید: سیگنال های مغزی نوزدان به صدای مادران دیگر هم واکنش نشان می دهند.واین صداها فقط بخشی از مغز را که مربوط به هوش است را فعال می کنند. این تحقیق هیجان انگیز ثابت کرده که نوزادان تازه تولد یافته برای اولین باربه صدای مادران خودشان واکنش شدیدی نشان می دهند. واین تحقیقات نشان داده که برای هر نوزدا صدای مادرش منحصر به فرد وخاص است
یافته های هوشی تا قبل از این بر روی سوژه ایی به این جوانی صورت نگرفته بود. ما بر روی سر 16 نوزاد وقتی که خواب بودند، الکترود نصب کردیم، دکتر لاسوند توضیح داد که: ما از مادر خواستیم که کلمه ای که حرف صدا دار"آ" داشته باشد بگویند،مثلا مادر به زبان فرانسه آلو بگویند.
ما به زنهای بسیاری این تمرین را تکرار کردیم مثلا با خانمی که نوزاد را به آزمایشگاه آورده بود. وقتی که مغز نوزاد را اسکن کردیم به طور واضحی نیم کره چپ نوزاد به صدای مادرش واکنش نشان داده بود وبخش پردازش زبان مغز نوزاد به کار افتاده بود.و وقتی که غریبه ها صحبت می کردند نیم کره راست نوزادواکنش نشان داده بود.نیمکره راست مغز برای شناسایی بکار می افتد.
صدای خاص مادران می تواند با نوزادنشان ارتباط برقرار کند، این را علم تایید کرده است. پژوهشگران یک پرستار را که خودش مادر بود را انتخاب کردند و در یک مدت زمان مشخص قبل از تولد نوزاد، در یک محیط از پیش طراحی شده پرستار و مادر باهم ملاقات های داشتند، دست آخر متوجه شدند که نوزاد صدای مادرش را ازصدای زنان دیگر به طور واضح وکامل تشخیص می دهد.
ما قبل از این خوب می دانستیم که نوزادان غریزی استعداد زبان دارند، واین پژوهش برای این بود که بفهمیم که این استعداد چگونه کار می کند وچقدر ظرفیت دارد.به طور مثال وقتی نوزاد صدای حرف "آ" را می شنود احتیاج دارد که شکل دهانش را ازیک نفر تقلید کند،حتی اگر نوزاد ندیده باشد که کسی حرف "آ" را گفته باشد. این آزمایش اثبات کرد که مادر اولین وابتدایی ترین عامل پیشنهاد دهنده زبان است که پیوند های عصبی قبل از تولد و مهارت اکتسابی زبان بعد از تولد را فعال می کند.

منبع
http://www.sciencedaily.com/news/mind_brain/

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز صدای مادر نقش مهم و منحصر بفردی در هوش و ذکاوت نوزادان دارد