خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز تامل و خودشناسی برای پیشرفت و تندرستی، حیاتی است

تامل و خودشناسی برای پیشرفت و تندرستی، حیاتی است


b_250_200_16777215_00_images_stories_News_introspectionstudyv.jpgدر زندگی پرمشغله و شتابزده کنونی، به سختی بتوان دقیقه ای تامل و خودشناسی روزانه داشت اما پژوهش های اخیر نشان می دهد که هنر کهن خودشناسی و تامل در خویش – حتی خیال بافی – بخش مهمی از زندگی است. پژوهشگران عصب شناختی و روان شناسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، پژوهشی انجام دادند مبنی بر اینکه وقتی ذهن ما در استراحت است، به چه معنی است. پژوهشگران دریافته اند که شبکه ای در مغز وجود دارد که به آن "حالت پیش فرض" می گویند. هنگامی که مشغول استراحت و خودشناسی هستیم، این شبکه به مقدار قابل توجهی فعال می شود. یافته های این مطالعات مطرح کرده است که تفاوت افراد در فعالیت مغزشان در زمان تامل، ارتباط مستقیم دارد با کارکردهای عواطف اجتماعی مانند آگاهی بر خویش و قضاوت های اخلاقی.

بر اساس نظر این پژوهشگران، آموزش ما بر جهان بیرونی تمرکز دارند و چندان به مهارت های تامل و توجه بر دورن اعتنایی ندارند. اما تمرکز بر درون به راهی که ما حافظه مان را می سازیم، معانی را دریافت می کنیم و آموخته هایمان را به زمینه های جدید تبدیل می کنیم، اثر مثبت دارد.
این پژوهش مطرح کرده است که شبکه های مغزی که بر توجه درونی و توجه بیرونی تکیه دارند، به یکدیگر وابسته اند و توانایی ما در حرکت بین این دو شبکه، از طریق تمرین ممکن می شود. هنگامی که توجه به بیرون برای انجام وظایف یا یادگیری در کلاس، ضروری است، تامل و توجه به درون که ممکن است با پریشانی ذهن همراه باشد نیز به همان اندازه مهم است و منجر به توسعه سالم و یادگیری بلند مدت می شود.
بین توجه درونی و بیرونی، لازم است که تعادلی برقرار شود. خودشناسی هوشیارانه باید یک قسمت آموزش کلاسی شود و دانش آموزان را در کسب مهارت های لازم برای فرایندهای سازنده درونی و تامل مولد آماده کند. این پژوهش نشان داده است هنگامی که به دانش آموزان، زمان و مهارت کافی برای تامل در خویش داده می شود، انگیزه آنان بیشتر شده، اضطرابشان کمتر، آزمون ها را بهتر انجام داده، و به صورت موثرتری برای آینده برنامه ریزی می کنند. توجه درونی عامل مهمی در ایجاد تفکر اخلاقی، توانایی در استدلال، و سلامتی عاطفی است. اما شتاب زدگی دوران کنونی و محیط دیجیتال، یکی از عواملی است که امکان خودشناسی را کاهش داده و تاثیر مخربی بر سلامت روانی دارد.
منبع: ساینس دیلی
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120702184027.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز تامل و خودشناسی برای پیشرفت و تندرستی، حیاتی است