خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز هوش عاطفي، درمان همه دردها نيست

هوش عاطفي، درمان همه دردها نيست


وا‍ژb_250_200_16777215_00_images_stories_News_iq-eq.jpgه هوش عاطفي (ئي كيو)، براي اولين بار در سال 1995 و توسط دانيل گولدمن، مطرح شد. گولدمن در كتاب خويش بيان كرد كه بهره هوشي (آي كيو) تنها راه به موفقيت نيست و مهارت هاي هوش عاطفي در بسياري از عرصه هاي زندگي مهم تر است. در مدت 20 سالي كه هوش عاطفي مطرح شده است، استقبال جهانشمولي از آن شده و بسياري از مردم خواهان فراگيري آن شده اند. تست هاي متعددي براي تعيين ميزان هوش عاطفي و دوره هاي آموزشي متعددي براي فراگيري هوش عاطفي توسط روانشناسان طراحي و اجرا شده است. با اين حال تقريباً شواهدي علمي كه بيانگر مهمتر بودن هوش عاطفي نسبت به بهره هوشي (آي كيو) باشد وجود ندارد.

در پژوهشي كه در دانشگاه سيدني انجام شد، مشخص شده است كه تفاوت در بهره هوشي، بيانگر 25% تفاوت در عملكرد افراد است در صورتي كه تفاوت در هوش عاطفي تنها بيانگر 3% تفاوت در عملكرد است. در شغل هايي كه كارمندان بايد احساسات مثبت بروز دهند (مانند پرسنل خدمات به مشتري كه همواره بايد لبخندي بر لب داشته باشند)، هوش عاطفي بيانگر 7% اختلاف در عملكرد افراد است. بنابراين ادعاي اينكه هوش عاطفي مهم تر از بهره هوشي است، واقعيت ندارد.
اگرچه براي كساني كه خواهان غلبه بر استرس و رسيدن به احساس بهتر هستند، هوش عاطفي مي تواند به عنوان يك ابزار ارزشمند مورد استفاده قرار گيرد اما در شغل هاي حرفه اي و پيچيده، نمي توان افراد با بهره هوشي كم را به استخدام گرفت و تنها بر هوش عاطفي تكيه كرد.
منبع: مديكال اكسپرس
http://medicalxpress.com/news/2012-09-emotional-intelligence-fact-fad.html

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز هوش عاطفي، درمان همه دردها نيست