خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز زبان عمومي منجر به شكل گيري پیشداوری و كليشه در كوكان مي شود

زبان عمومي منجر به شكل گيري پیشداوری و كليشه در كوكان مي شود


b_250_200_16777215_00_images_stories_News_generic_language.jpgپژوهشگران دانشگاه پرينستون آمريكا دريافته اند كه شنيدن زبان عمومي مانند «پسران موهاي كوتاه دارند» توسط كودكان منجر به صحه گذاشتن انواع كليشه ها و پیشداوری ها در آنان مي شود. اين مطالعات بر ديدگاه «ذات باوري اجتماعي» متمركز بود. بنابراين ديدگاه، برخي از طبقه بندي هاي اجتماعي مانند نژاد و يا جنسيت، به صورت بنيادي بين مردم تفاوت ايجاد مي كند. به عنوان مثال، ديدگاه «ذات باوري اجتماعي» اين عقيده را تسهيل مي كند كه اگر يك دختر در درس رياضي ضعيف باشد، يعني همه دختران در رياضي ضعيف هستند. بر اساس مطالعاتي كه قبلاً انجام شده، ديدگاه «ذات باوري اجتماعي» در سنين قبل از مدرسه نيز در بين كودكان رايج است. اما مشخص نبود كه طي چه فرايندي اين ديدگاه در كودكان شكل مي گيرد.

دراين تحقيق، پژوهشگران نقش زبان عمومي را در شكل گيري عقايد «ذات باوري اجتماعي» بررسي كردند. نتيجه اين بود كه زبان عمومي، مكانيزمي است كه توسط آن عقيده «ذات باوري اجتماعي» و همچنين تمايل به كليشه و پیشداوری، از والدين به كودكان منتقل مي شود. البته زبان عمومي مستقيماً منجر به پیشداوری و كليشه نمي شود اما پیشداوری هاي شناختي كودكان منجر به آن مي شود كه آنان فرض كنند كه طبقه بندي هاي اجتماعي نشان دهنده ذاتي بودن تفاوتهاست و زبان عمومي علامتي است بر اينكه كودكان كدام اين عقايد را به كار بگيرند.

 

مترجم: حمید همتی

منبع: مديكال اكسپرس
http://medicalxpress.com/news/2012-10-language-stereotypes-ways-prejudice.html

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار یافته های علمی ذهن و مغز زبان عمومي منجر به شكل گيري پیشداوری و كليشه در كوكان مي شود