خانه یافته های علمی ذهن و مغز

خارج از ذهن ، خارج از دید


ادامه مطلب: خارج از ذهن ، خارج از دیدپلک زدن چشم ها ، نشانهء پرتی حواس است. وقتی که ذهن شما سرگردان است ( حواستان پرت می شود ) ،به چیزی که جلوی چشمتان اتفاق می افتد توجه نمی کنید . یک مطالعهء جدید نشان می دهد که موضوع فقط ذهن نیست ، بلکه بدن نیز هست . وقتی که ذهن سوژه های این تحقیق پرت شد ، آنها بیشتر پلک زدند و در واقع پرده ای باریک بین خودشان و دنیای بیرون ساختند .

آیا تپه سختی است برای بالا رفتن؟این به دیدگاه شما بستگی دارد


ادامه مطلب: آیا تپه سختی است برای بالا رفتن؟این به دیدگاه شما بستگی دارد مردم تمایل به مبالغه در تندی سراشیبی دارند-روانشناسانی که این پدیده را مطالعه می کتتد چیزی را کشف کرده اند که ایده های متعارف در مورد چگونگی درک ما از سرا شیبی ها را به طور کلی رد می کند
دنیس شافر ،استادیار روانشناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو دانشگاه منسفیلد توضیح می دهد که برای بیش از یک دهه ،محققان تصور می کردند که قضاوت ما ،به خستگی ویا ترس از افتادن ،پیوند داشته است.

خانه یافته های علمی ذهن و مغز