خانه یافته های علمی ذهن و مغز ترسوها، قادر به کنترل حواس خود و تمرکز نمی باشند

ترسوها، قادر به کنترل حواس خود و تمرکز نمی باشند


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_imagescazpqy3j.jpgبه آنچه که نگاه می کنیم و به دنبال آنچه چشمها در حدقه می گردند تا حد زیادی غیر قابل کنترل است و این تا حد زیادی از ناخودآگاه نشات می‌ گیرد.نگاه افراد مبتلا به فوبی یا بیماری وحشت تا حد زیادی به سوی جسم یا موضوع مورد ترس آنان هدایت می شود.این افراد احتیاج به صرف انرژی،وقت و سعی فراوان دارند تا حواس و نگاهشان را از موضوع مورد وحشت منحرف کنند

این موضوع تحقیقی است که روانشناسان دانشگاه «ینا» انجام دادند.محققین از افراد مورد آزمایش ۲۶ نفردانشجو که نیمی از آ نانمبتلا به «آراکئو فوبی» ( وحشت از عنکبوتی درشت، سیاه رنگ و عقرب مانند) بودند را انتخاب کردند. بر روی صفحه کامپیوتر به هر فرد مورد آزمایش ۱۶ تصویر نشان داده می شدکه ۱۴ تصویر گلهای متفاوتی را نشان می دادند،به غیر از ۲ تصویر.بر روی یکی از این دو تصویر یک عنکبوت بزرگ به رنگ قهوه ای تیره نشان داده می شدو در تصویر بعدی همان عکبوت دیده می شد به اضافه قارچی در کنار آن. از افراد مورد آزمایش خواسته میشد که یک بار نگاه خود را به قارچ متمرکز کنند و عنکبوت را نادیده بگیرندو بار دیگر برعکس نگاه خود را به عنکبوت متمرکز کنندو قارچ را نادیده بگیرند. از آنان خواسته شد ،وقتی موفق به نگاه کردن به هدف شدند،دکمه مخصوصی را فشار دهند.در حین آزمایش دستگاهی جهت نگاه آزمایش شوندگان را ثبت می کرد.نتیجه آزمایش نشان می داد که افرادی که مشکل «آرکئوفوبی»داشتند نسبت به افراد عادی مدت زمان بیشتری نیاز داشتند تا نگاه خود را بر روی قارچ کنار عنکبوت متمرکز کنند.نگاه آنان بلااراده به سوی موضوع ترس برانگیز یا عنکبوت هدایت می شد.درحالیکه در مورد افرادی که از عنکبوت نمی ترسیدند چنین نبود.آنان خیلی سریع و راحت موفق می‌شدند که نگاهشان را به سوی تصویر قارچ هدایت کنند و قادر بودند که عنکبوت را نادیده بگیرند
مدیر این برنامه آزمایشی «ولفگانگ میلتر»از این آزمایشات نتیجه گرفت که روند تمرکز در افراد مبتلا به ترس شدید یا فوبی تا حد بالایی از بخش غیر ارادی مغز هدایت می شودکه از کنترل ارادی مغز قوی تر عمل می کند.بدین جهت روشهای عقلانی روان درمانی که با دیدگاه،بینش،ارزیابی و تخمین سروکاردارند،برای درمان فوبی که تا حد زیادی غیر ارادی است نویدبخش نمی باشند.درحالیکه روشهایی که احساسات فرد را تحت الشعاع قرار می دهند برای درمان این معضل موفق تر می باشند.مثل عادت دادن تدریجی فرد به شی وحشت زا
به اظهار« میتلر» از آزمایش جهت نگاه یا آزمایش های مشابه آن می توانند روان درمانگران در جلسات آخر فوبی درمانی استفاده کنند، تا قبل از پایان دادن به درمان وضعیت پیشرفت درمان را تخمین بزنندکه آیا لازم به اضافه کردن چند جلسه درمانی می باشد و یا اینکه درمان به مرحله نهایی خود رسیده است


مترجم : ندا خلخالی
منبع
http://www.psychologie-heute.de/news_emotion_kognition/wenn_aengste_die_blicke_steuern__050201.html

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز ترسوها، قادر به کنترل حواس خود و تمرکز نمی باشند