خانه یافته های علمی ذهن و مغز اسکن های مغزی نشان می دهند که بازی با بلوک های ساختمان (مانند لگو) بهتر از بازی های صفحه ای، توانایی فضایی را در بچه ها فعال می کنند.

اسکن های مغزی نشان می دهند که بازی با بلوک های ساختمان (مانند لگو) بهتر از بازی های صفحه ای، توانایی فضایی را در بچه ها فعال می کنند.


تحقیقاتی که در دانشگاه هندوستان انجام گرفت دریافته است که ساختار بازی های بلوک سازی،توانایی فضایی را دربچه ها بیشتر از بازی های صفحه ای توسعه می دهد. این مطالعه که در ژورنال Frontiers in Psychology(مرز در روانشناسی) چاپ شده است، تاثیر نسبی دو بازی - یک بازی سازمان یافته بلوک سازی و یک بازی صفحه ای املای کلمه- در پردازش فضایی کودکان، از جمله چرخش ذهنی که شامل آنچه یک شیئ شبیه چرخیدن بعد از آن خواهد شد را اندازه گیری می کند.
تحقیقات جدید ،از این نظریه که(چنین بازی های بلوکی،ممکن است به بچه هایی که مهارت های فضایی مورد نیاز را در علم و رشته هایی که به ریاضی گرایش دارند، توسعه می دهند،کمک کند.)حمایت می کند.

Sharlene Newman(شارلن نیومن) ،استاد کالج IU Bloomington هنر و دپارتمان علوم روانشناسی و مغز گفت" این اولین مطالعه است که از تصویر برداری عصبی برای کاوش کردن تاثیرات بلوک ساختمان بر روی فعالیت مغز استفاده می شود"
نیومن هم چنین گفت"بازی بلوک ،الگوی فعالیت مغزی و شیوه ای که کودکان برای حل مشکلات پیچیده روانی خود به کار می بردند؛ تغییر می دهد. ما،افزایش فعالیت را در نواحی مرتبط به پردازش فضایی که فقط در بلوک های ساختمان بود،مشاهده کردیم."
ساختار بازی بلوک سازی، برای مطالعه ای که "بلوک های تخته سنگ" نامیده شد، استفاده می شد. بازی صفحه، دستمالی بود. پژوهش ایجاد شده بر اساس مطالعات قبلی،نشان داده اند بچه هایی که اغلب در فعالیت هایی مانند بازی بلوک،پازل ها و بازی های صفحه ایشرکت می کنند؛توانایی فضایی بالاتری از افرادی که در فعالیت هایی مانند نقاشی،دوچرخه سواری یا بازی با کامیون و اسباب بازی هایی که تولید صدا می کنند دارند. هم چنین ثابت می کند که آموزش بر روی یک عملکرد دیداری-فضایی می تواند به عملکرد های دیگر منتقل شود.در این مثال، آموزش ساختار بازی بلوک سازی، منجر به انتقال عملکرد چرخشی ذهنی می شود.
نیومن گفت"به نظر می رسد که مطالعات دیگران، منحصرا در بعد تغییرات رفتاری، مانند توسعه ی عملکرد بر روی اندازه گیری توانایی فضایی هستند."
"ما درحقیقت مغز را اسکن می کنیم."
برای انجام این مطالعه،محققان 28کودک هشت ساله را در اسکنر تصویربرداری رزونانس مغناطیسی قبل و بعد یکی از دو بازی قرار دادند.جلسات بازی به مدت 30دقیقه در طول دوره 5روزه انجام شد.
برای ایجاد یک توزیع برابر توانایی فضایی بین دو گروه از همان آغاز،کودکان به طور مساوی با توجه به چند دسته که مرتبط به تفاوت هایی در توانایی فضایی است؛تقسیم شدند: جنسیت،سن،آموزش موسیقی،مهارت های ریاضی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی.
هم چنین،دوگروه از4 کودک در حالی که داخل اسکنر بودند،آزمون چرخش ذهنی را،هم قبل و هم بعد از بازی ها،انجام دادند. آزمون- اندازه گیری طولانی مدت تجسم فضایی و تجزیه و تحلیل- دو نسخه یکسان نامه را ارائه می کند و بچه ها مجبور هستند که تصمیم بگیرند که آیا نامه دوم به سادگی یک نسخه چرخش از همان نامه هست یا یک تصویر آینه چرخنده از آن نامه هست.
هیچ تفاوتی در عملکرد چرخش ذهنی بین دو گروه در هر دو فعالیت مغزی یا عملکرد در طول آزمون چرخش اول و اسکن وجود نداشت.اما گروه بازی بلوک،تغییر در فعال سازی در نواحی مرتبط به هردو حرکت و پردازش فضایی را در طول اسکن دوم نشان داد.
گروهی که بازی صفحه ایرا انجام داد،موفق نشد که تغییر قابل توجه در فعال سازی بین اسکن قبل و بعد بازی ها یا هرگونه بهبود قابل توجه در نتایج آزمون چرخش ذهنی را نمایش دهد.
از آن جا که توانایی فضایی کودکان 8ساله هنوز در حال توسعه است،نیومن گفت که تغییر از اسکن اول تا اسکن دوم،ممکن است که تغییری را در استراتژی مورد استفاده برای حل کردن مسایل چرخش ذهنی بازتاب کند. به عبارت دیگر،به عنوان کودکانی که توانایی های فضایی شان را توسعه می بخشند؛ آن ها ممکن است که از یک استراتژی تدریجی که روابط داخلی را یا بخش هایی از یک تصویر را به یک استراتژی جامع که تصویر به عنوان یک کل چرخش ذهنی است؛تجزیه و تحلیل کنند.
گروه بازی بلوک،یک تغییر را در فعال سازی نواحی مرتبط به هردو حرکت و پردازش فضایی نشان دادند. نیومن افزود" این احتمال افزایش می یابد که گروه بازی بلوک شیوه ی انجام عمل چرخش ذهنی شان را بعد از آموزش تغییر دهند"
در نهایت،نیومن که در فعالیتی دیگر رابطه بین ریاضی و استدلال فضایی را کشف کرده است،امید دارد که چنین یافته هایی به دانش آموزانی که با ریاضی و سایر رشته ها درگیر هستند،کمک کند.
او گفت"شما به هر طریقی می توانید سررشته ریاضی کودکان را بهبود ببخشید؛ چه ازطریق بلوک سازی یا هرروش دیگری؛ که علاقه من دروغ گفتن است"

مترجم: سمیه خیراللهی
لینک منبع
http://www.psypost.org/2016/09/brain-scans-show-building-blocks-activate-spatial-ability-kids-better-board-games-44924

 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز اسکن های مغزی نشان می دهند که بازی با بلوک های ساختمان (مانند لگو) بهتر از بازی های صفحه ای، توانایی فضایی را در بچه ها فعال می کنند.