خانه یافته های علمی ذهن و مغز روان شناسی انکار تغییرات اقلیمی (آب و هوایی)

روان شناسی انکار تغییرات اقلیمی (آب و هوایی)


تغییرات اقلیمی یکی از خطرهای جدی برای انسان، حیوانات، و اکوسیستم زمین می باشد. با این حال، اقدام های موثر اقلیمی اغلب به این دلیل به تاخیر می افتد که برخی انکار می کنند که اصلا چنین مشکلی وجود دارد. پژوهشگران دانشگاه اوپسالا طی پژوهشی دریافته اند اغلب کسانی که تغییرات اقلیمی را انکار می کنند، گرایش به برتری اجتماعی (پذیرش ساختار سلسله مراتب قدرت) دارند.
در جامعه دانشمندان، اجماعی قوی وجود دارد مبنی بر اینکه انسان از آب و هوا، تاثیر پذیری زیادی دارد. اما اطلاعات نادرست زیادی در این باره در گردش است که بخش عمده آن در کمپین های سازمان یافته و هدفدار برای تاخیر انداختن اقدامات علیه تغییرات اقلیمی، ساخته و پخش می شود. و افرادی وجود دارند که نسبت به این اطلاعات نادرست، آسیب پذیرتر بوده و بیش از سایرین به این اطلاعات، اعتماد می کنند.
پژوهش های قبلی به طور پیوسته نشان داده اند که افراد با گرایش های محافظه کار (اصول گرا) بیشتر تمایل به انکار تغییرات اقلیمی دارند. در پژوهش اخیر دانشگاه اوپسالا، متغییرهای بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که انکار تغییرات اقلیمی با گرایش های سیاسی، نگرش اقتدارگرا، و تایید وضع موجود ، همبستگی دارد. همچنین انکار تغییرات اقلیمی همبستگی و همخوانی دارد با شخصیت سخت- ذهن (کمبود یکدلی و ازدیاد برتری)، ذهنیت بسته (نداشتن تمایل به تجربیات تازه)، و اجتناب از تجربه عواطف منفی. همچنین انکار تغییرات اقلیمی در بین آقایان بیشتر دیده می شود. مهمترین متغییر در این پژوهش، نگرش تفوق اجتماعی (پذیرش ساختار سلسله مراتب قدرت).
نگرش تفوق اجتماعی، میزانی است برای پذیرش و حمایت از سلسله مراتب و برتری بین گروه های اجتماعی. همچنین بر اساس این نگرش، انسان نسبت به طبیعت، دارای برتری است. نکته غم انگیز اینکه سبک زندگی ثرتمندان، مهم ترین دلیل تغییرات اقلیمی است اما جدی ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی متوجه کشورها و مردمان فقیر و همچنین حیوانات و نسل های آینده انسان است.
بنابر عقیده این پژوهشگران، محتمل است که افرادی که از توزیع نابرابر ریسک ها و منافع تغییرات اقلیمی حمایت می کنند، شواهد بیشتری را برای پذیرش تغییرات اقلیمی می طلبند.

 

مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161004103313.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

الهه
+1 #1 الهه 1395-07-18 18:27
چه اقداماتی برای تغییر شرایط اقلیمی اندیشیدن؟
و سپاس از سایت مفید
نقل قول کردن
خانه یافته های علمی ذهن و مغز روان شناسی انکار تغییرات اقلیمی (آب و هوایی)