خانه یافته های علمی ذهن و مغز افراد خشن و پرخاشگر را از نحوه راه رفتنشان تشخیص دهید

افراد خشن و پرخاشگر را از نحوه راه رفتنشان تشخیص دهید


بر اساس پژوهشی که در دانشگاه پورتسموث انجام شده، بین شخصیت افراد و نحوه راه رفتنشان، ارتباطی هست؛ بدین گونه که حرکت اغراق آمیز بالا تنه و پایین تنه در هنگام راه رفتن، نشانه شخصیت پرخاشگر و خشن است. هنگام راه رفتن، بدن به صورت طبیعی، اندکی می چرخد. وقتی پای چپ، قدم جلو می گذارد سمت چپ لگن نیز به جلو حرکت می کند، شانه چپ قدری به عقب می رود و برای حفظ تعادل، شانه راست به جلو حرکت می کند. چرخش اغراق آمیز شانه ها و لگن، می تواند نشانه ای از خشونت نهادینه شده در فرد باشد.
پژوهش گران برای انجام این تحقیق، در ابتدا از شرکت کنندگان خواستند پرسشنامه ای که اندازه خشونتشان را اندازه گیری می کند، پر کنند. سپس از شرکت کنندگان، تست استاندارد شخصیت، موسوم به «پنج بزرگ» گرفتند تا منش های شخصیتی شان را ارزیابی کنند که عبارتند از باز و پذیرا بودن، هشیاری، برونگرایی، مقبولیت، و روان رنجوری. از مجوعه اینها، نقشه ای از روش تفکر، احساس و رفتار شرکت کنندگان را ترسیم کردند.
سپس با استفاده از تکنولوژی ضبط حرکت، انیمیشنی سه بعدی از راه رفتن افراد ساخته و حرکت لگن، قفسه سینه را آنالیز کردند.

مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160913125309.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز افراد خشن و پرخاشگر را از نحوه راه رفتنشان تشخیص دهید