خانه یافته های علمی ذهن و مغز اوتیستیک ها، بیش از سایرین، تصمیم عقلانی می گیرند

اوتیستیک ها، بیش از سایرین، تصمیم عقلانی می گیرند


تصمیم ها بر این مبنا هستند که گزینه ها چگونه تنظیم و قاب بندی شده اند. از آنجایی که اکثر مردم به صورت احساسی تصمیم می گیرند، گزینه هایی را انتخاب می کنند که بدان احساس مطلوب تری دارند. این را «تاثیر قاب بندی» می گویند. پژوهشگران کینگ کالج لندن دریافته اند، کسانی که هشیاری عاطفی بیشتری دارند و متوجه ضربان قلب شان هستند، بیشتر گرفتار «تاثیر قاب بندی» می شوند. اما کسانی که دچار نارسایی عاطفی هستند (Alexithymia)، کمتر دچار «اثیر قاب بندی» می شوند. افراد اوتیستیک، از جمله گروه هایی هستند که بیشتر از دیگران دچار نارسایی عاطفی می باشند.
این پژوهش دلالت دارد بر اینکه افراد اوتیستیک در هنگام تصمیم گیری از استراتژی دیگری استفده می کنند. آنها به جای استفاده از شهود و عواطف، از اطلاعات عددی استفاده می کنند. این روش دارای نایج خوبی است وقتی که پیروی از مغز، بهتر از پیروی از قلب است. اگرچه تحقیقات دیگری نشان داده اند که در تصمیم های پیچیده مانند شرایط بقا در بازارهای مالی، پیروی از قلب به نتایج بهتری منجر می شود.

 

مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.scientificamerican.com/article/people-with-autism-make-more-logical-decisions/

 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز اوتیستیک ها، بیش از سایرین، تصمیم عقلانی می گیرند