خانه یافته های علمی ذهن و مغز آیا باید به بچه ها اجازه داد تا فوتبال بازی کنند؟

آیا باید به بچه ها اجازه داد تا فوتبال بازی کنند؟


حتی یک ضربه سر (هد) می تواند باعث آسیب دیدگی موقت حافظه و عدم تعادل شیمیایی مغز شود. هرچه تعداد این ضربات بیشتر شود، احتمال پیامدهای مخرب بلند مدت و ماندگار بیشتر می شود. این موضوع برای بچه ها اهمیت بیشری دارد زیرا مغز تا سن بیست سالگی، به صورت کامل رشد و توسعه نیافته است. به خصوص لب پیشانی مغز دیرتر از باقی مغز، توسعه می یابد. این بخش از مغز که بیشتر در معرض ضربه است، فعالیت های مهم تفکری و شناختی از جمله کنترل تکانش ها و برنامه ریزی آگاهانه را بر عهده دارد. همچنین ، عمده فرایند سازمان دهی مجدد شبکه عصبی تا قبل از آنکه مغز به بلوغ رشدی خود برسد صورت می گیرد.
اگرچه این تغییرات شیمیایی مغز، بعد از 24 ساعت به حالت تعادل باز می گردد اما هنوز مشخص نیست که با رخ دادن مکرر ضربه ها، آیا اثر تجمیعی نیز رخ می دهد یا خیر. همچنین اینکه پیامدهای بلند مدت ضربه سر هنوز مشخص نیست. پژوهشگران معتقدند که تحقیق های بیشتری در این زمینه لازم است.


مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.scientificamerican.com/article/should-kids-be-allowed-to-play-soccer/

 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز آیا باید به بچه ها اجازه داد تا فوتبال بازی کنند؟