خانه یافته های علمی ذهن و مغز اجتناب از چالش های معنوی و پرسش های هستی شناختی، مرتبط است با سلامت روانی کمتر

اجتناب از چالش های معنوی و پرسش های هستی شناختی، مرتبط است با سلامت روانی کمتر


بر اساس یافته پژوهشگران دانشگاه کیس وسترن رزرو، ترس از مواجهه با تنش ها و درگیری هایی که دغدغه های هستی شناختی (پرسش های بزرگ زندگی) ایجاد می کند، مرتبط است با سلامت روانی کمتر؛ از جمله سطح بالای افسردگی، اضطراب، و مشکل در کنترل احساسات.
اغلب چالش های دینی و معنوی، از جمله نزاع با خدا یا دینداران، پرسش در مورد ایمان و اخلاق، و همچنین پرسش در مورد معنی زندگی، به عنوان یک تابو قلمداد شده و تمایل بسیاری از افراد این است که این پرسشهای چالش برانگیز را کنار بگذارند. این پژوهشگران دریافته اند، هنگامی که از این چالش اجتناب می شود، اضطراب و افسردگی بیشتر می شود. کسانی که از این موضوعات استقبال می کنند و دارای عقاید و ارزش های بنیادین هستند، دارای سلامت روانی بیشتری هستند نسبت به کسانی که چنین عقاید و ارزش هایی ندارند. عدم تمایل به پذیرش چالش های معنوی، منجر می شود به مشکلات اجتماعی از جمله تهدید دیدن کسانی که دارای عقاید ایمانی متفاوتی می باشند. کسانی که می توانند اندیشه های مخالف را بپذیرند، دارای سلامت روانی بهتری هستند. ملاحظه و توجه هدفمندانه به شک های معنوی و داشتن مدارا نسبت به آن، می تواند کمک کننده باشد. اجتناب متداول از موضوع های معنوی، باعث مشکلات در تشخیص کیفیت هایی می شود که به زندگی معنا می دهد.
کنار گذاشتن این پرسش های معنوی با انرژی عاطفی و عقلانی، باعث نمی شود که در طول زمان بروز نکنند. اگر این پرسش ها از منظر اخلاقی غیرقابل پذیرش و یا خطرناک تلقی شود می تواند باعث ضعف در سلامت روانی گردد.


مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161205111017.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز اجتناب از چالش های معنوی و پرسش های هستی شناختی، مرتبط است با سلامت روانی کمتر