خانه یافته های علمی ذهن و مغز راز موفقیت قهرمانان شطرنج چیست؟

راز موفقیت قهرمانان شطرنج چیست؟


پژوهشگران علوم شناختی دانشگاه بیلیفیلد، طی یکسال گذشته در مورد این سوال، تحقیق و بررسی کرده اند و دریافته اند چرا ماگنوس کارلسن قهرمان شطرنج جهان شده است. تئوری های زیادی مطرح است در مورد اینکه مغز برای حل مسایل روزمره و بازی ها، چگونه توجه را کنترل می کند. بازی شطرنج برای آزمایش این تئوری ها، ایده آل است زیرا بازیگران شطرنج باید توجه بسیار دقیقی بر بازی داشته و سریع تصمیم بگیرند. پژوهشگران دانشگاه بیلیفیلد در این بررسی، تاکتیک های فردی، رفتار بازیگران شطرنج نسبت به یکدیگر و زبان بدن شطرنج بازان را مورد مطالعه قرار داده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، می توان عملکرد و موفقیت آتی یک شطرنج باز را پیش بینی کرد. همچنین حرکت های بهینه ای که منجر به موفقیت در یک بازی می شود را تشخیص داد.
پژوهشگران برای انجام این تحقیق از عینک های ردیابی چشم، برای اندازه گیری موقعیت خیره شدن شطرنج بازان استفاده کرده و همچنین از حالات چهره و زبان بدن شطرنج بازان، فیلم برداری کردند. تیم پژوهشگران این فیلم ها را برای مطالعه عواطف، حالات بدن، میزان تعرق، و اندازه ضربان قلب و تنفس، مورد استفاده قرار دادند. در این تحقیق، رفتار بیش از 120 شطرنج باز مورد مشاهده قرار گرفت که یک سوم شطرنج بازان حرفه ای بوده و دوسوم آنها، آماتور.
نتایج نشان دادند که حرکت چشم شطرنج بازان حرفه ای، تفاوت معناداری با شطرنج بازان آماتور دارد. قهرمانان شطرنج در بیشتر اوقات بر مهره های کلیدی نگاه می کنند همچنین شطرنج بازان حرفه ای، توجه خود را تحت کنترل دارند. در صورتی که نگاه شطرنج بازان آماتور بر تمام مهره ها می چرخد، چه آن مهره ها نقش مهمی داشته باشند یا نه.
با توجه به نتایج این تحقیق، پژوهشگران دانشگاه بیلیفیلد پیش بینی کرده بودند که ماگنوس کارلس در تورنمنت جهانی نوامبر 2016 (آبان 1395)، قهرمان جهان می شود. در صورتی که نتایج مسابقات اولیه، حاکی از قهرمانی سرگئی کاریاکین بود.


مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161223112128.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز راز موفقیت قهرمانان شطرنج چیست؟