خانه یافته های علمی ذهن و مغز چرا عقاید سیاسی به سختی تغییر می کند؟

چرا عقاید سیاسی به سختی تغییر می کند؟


عقاید سیاسی همانند عقاید دینی است و مرتبط است با اینکه شما چه کسی هستید و خود را متعلق به کدام شبکه اجتماعی می دانید. شما وقتی می توانید به نگرشی جایگزین (آلترناتیو) در دین و سیاست پیدا کنید که جایگزینی از خود را بیابید. پژوهشگران دانشگاه جنوبی کالیفرنیا دریافته اند که وقتی مردم با شواهد متناقض روبرو می شوند، در عقاید سیاسی خود، سخت تر و انعطاف ناپذیرتر می شوند. این عصب شناسان با استفاده از تصویر برداری مغزی «اف ام آر آی» دریافته اند که وقتی افراد عقاید سیاسی شان را مورد بازنگری قرار می دهند و در معرض شواهدی که نقض کننده عقایدشان است قرار می گیرند، بخش آمیگدلای مغزشان فعال می شود. آمیگدلا، دو ناحیه بادامی شکل در مغز است که در طرفین مغز میانی و نزدیک به پیشانی است. این بخش از مغز مرتبط است با عواطف و تصمیم گیری. همچنین امیگدلا مرتبط است با درک تهدید و اضطراب. از این رو وقتی که افراد با شواهدی روبرو می شوند که عقاید سیاسی شان را نقض می کند، احساس تردید و اضطراب می کنند؛ و این یعنی کمتر احتمال دارد که عقایدشان را تغییر دهند.
اما عقاید غیر سیاسی مانند اینکه «انیشتین برترین فیزیکدان قرن بیستم است»، مرتبط با آمیگدلا نیست و وقتی افراد با شواهدی که نقض کننده عقاید غیرسیاسی شان است روبرو می شوند در تغییر آن عقاید، مقاومت کمتری دارند.

 

مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161223115757.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز چرا عقاید سیاسی به سختی تغییر می کند؟