خانه یافته های علمی ذهن و مغز مسافرت های خارجی می تواند منجر به رفتار غیراخلاقی شود

مسافرت های خارجی می تواند منجر به رفتار غیراخلاقی شود


متون بسیار زیادی در مورد فواید مسافرت و به ویژه مسافرت های خارجی وجود دارد. برخی از تحقیقات علمی نشان دهندۀ این موضوع است که مسافرت های خارجی عوارض جانبی دیگری نیز می تواند داشته باشد. در مقاله ای که توسط گروهی از پژوهشگران در ژانویه 2017 در مجلۀ شخصیت و روانشناسی اجتماعی منتشر شد، به بررسی تجارب سفرهای خارجی و تغییر رفتارهای اخلاقی و این که چرا این تغییرات رخ می دهد، پرداخته شد.
این مطالعات نشان داد که تعدد کشورهای بازدید شده بیشتر از مدت اقامت در دیگر کشورها بر رفتار و اعمال اخلاقی ، تاثیر می گذارد. بنابر عقیده این پژوهشگران، افرادی که به بیش از یک کشور خارجی سفر کرده باشند، به احتمال زیاد به یک موضع فلسفی به نام «نسبی گرایی اخلاقی» دچار می شوند. ایده ای که در پشت این نسبی گرایی اخلاقی نهفته، این است؛ چیزهایی که رفتار اخلاقی نامیده می شود به فرهنگ مردمانش بستگی دارد نه اینکه مطلق و دارای استانداردهای جهان شمول باشد. برای نمونه، یک فرهنگ ممکن است خوردن گوشت سگ را کاملاً بپذیرد ولی فرهنگ های دیگر این کار را غیر اخلاقی بپندارند. نسبی گرایی اخلاقی اجازه می دهد؛ افراد برخی از اقداماتی را که در یک فرهنگ پذیرفته نیست را، مورد تایید و قابل قبول بدانند.

البته نمی توان به سادگی قضاوت کرد که نسبی گرایی اخلاقی یک حرکت نزولی در اخلاق است چون معیارهای اخلاقی جوامع در طول زمان تغییر می کند. چه بسا کارهایی که در نیم قرن گذشته غیراخلاقی تلقی می شد اما در حال حاضر این موضوع به هیچ وجه غیراخلاقی تلقی نشود. این مردم هستند که تمایل به زیر سئوال بردن ارزش های اخلاقی به منظور ایجاد تغییرات در معیارهای اخلاقیشان دارند.

ترجمه و تلخیص: فرشاد سجادی
منبع:
https://www.psychologytoday.com/blog/ulterior-motives/201701/foreign-travel-can-lead-immoral-behavior

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز مسافرت های خارجی می تواند منجر به رفتار غیراخلاقی شود