خانه یافته های علمی ذهن و مغز رهبران متعهد، مشغول به دست آوردن قلب و ذهن کارکنان در محل کار هستند

رهبران متعهد، مشغول به دست آوردن قلب و ذهن کارکنان در محل کار هستند


مطالعات جدید نشان داده است مردم وقتی که رهبرانشان اخلاق قوی، دیدی روشن و تعهد به سهامدارن را نشان می دهند، شادتر و مولد تر هستند. اهمیت رو به رشد آنچه که به عنوان "رهبری هدفمند" برای محل کار مدرن توصیف شده است، در یک گزارش جدید برای CIPD (موسسه تخصصی توسعه منابع انسانی)، در زیر بیان گردیده است. 

بنا به تحقیق محققان دانشگاه ساسکس و گرینویچ، وقتی که مدیران مدرن رفتارهای هدفمندانه نشان می دهند، احتمال کمتری برای استعفای کارکنان وجود دارد، و اینکه کارکنان خشنودترند، به انجام کارهای اضافی و فوق برنامه مشتاق ترند، مجرییانبهتری بوده و کمتر عیبجویی می کنند.
پروفسور کاترین بیلی در دانشگاه ساسکس گفت: "مطالعه ما نشان می دهد که محل کار مدرن، همانند یک قاعده و وظیفه، مبارزه برای به دست آوردن قلب و ذهن افراد است.

مردم به طور فزاینده انتظار هدفی سازمانی دارند که از تمرکزی صرف بر خط پایان و همچنین نتایج کوتاه مدت فراتر رود. بنا به عقیده بسیاری از افراد، الزامات مالی عامل رکود اقتصادی سال 2008 بوده است.
" در عوض، مردم به رهبرانی پاسخ می دهند که نه فقط از آنها بلکه از جامعه گسترده تری مراقبت می کنند، واینکه اصول اخلاقی محکمی دارند، و با هدف رفتار میکنند،."
اینکه چه چیزی باعث رهبری هدفمند می شود یا چه تأثیراتی دارد، خیلی زیاد شناخته شده نیست. این مطالعه جدید تلاشی برای پر کردن این شکاف است.
لورا هریسون، مدیر استراتژی و تحول در CIPD، گفت:"با تکیه بر مطالعات متعدد پیشین درباره اعتماد، تصمیم گیری و مالکیت شرکتی، این مطالعه یک بررسی از یک جنبه در نظر گرفته از رهبری را به صورت هدفمند آغاز می کند.
در مورد اهمیت هدف زنده و فراخواننده در یک سازمان بحث های زیادی شده است، اما راجع به همراستایی این هدف با قطب نمایی درونی و شاید ناآشکار اخلاقی رهبران سازمانی کمتر به بحث پرداخته شده است.
چالش کنونی این می باشد که ما چگونه از توسعه رهبرانی که مردم واقعا می خواهند از آنها پیروی کنند حمایت و پشتیبانی می کنیم.
این تحقیق نشان داد که فقط یک نفر از پنج کارفرمای انگلستان خود را به عنوان یک رهبر هدفمند توصیف می کند. این فرصت دست نخورده زیادی را برای سازمان های مدرن جهت بهبود عملکرد با شکل دهی مجدد نقش مدیران برجسته می کند.
محققان نشان می دهند سازمان هایی وجود دارند که می توانند برای پرورش رهبری هدفمند و اخلاقی اقدام کنند، اقداماتی از جمله تصویب سیاست های مربوطه، نقش مدل سازی رهبر، هماهنگی در جهت دیدگاه اصلی، آموزش و توسعه و فرهنگ سازمانی.
دکتر آماندا شانتز در دانشگاه گرینویچ می گوید: "اگر سازمان ها در مورد فصیح کردن هدف کسب و کارشان جدی هستند، و در دستیابی به اهداف خود سرمایه گذاری می کنند، باید راه های انتخاب، توسعه و ارزیابی رهبران را بازنگری مجدد کنند.
"تمرکز سنتی بر رفتارهای رهبر تنها تا توانایی در اجرای یک نقش برد دارد. در صورتیکه، آنچه لازم است توسعه کل فرد می باشد، در حالی که می پذیریم که غیر ممکن است همه افراد را به یک مدل واحد اخلاق و رفتار قالب بندی کنیم.
چالش واقعی، تلاش برای دستیابی به انطباق کامل رهبران و ارزشهای سازمانی نیست، بلکه در حصول اطمینان از این موضوع است که رهبران بتوانند به گونه ای مکمل یدیگر باشند که در آن برحه از زمان متناسب ترین با شرایط سازمان باشد.
این عمل شامل حمایت از رهبران می باشد در تشخیص موفقیت آمیز و مذاکره در مورد تفاوت بین آنچه که خودشان می خواهند و آن چه کسب و کار می خواهد به دست آورد، بدون صدمه به رهبر و یا عملیات شرکت.

 

مترجم: آرزو کریمیان

منبع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170614112908.htm

 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز رهبران متعهد، مشغول به دست آوردن قلب و ذهن کارکنان در محل کار هستند