خانه یافته های علمی ذهن و مغز اظهار احساسات باعث كاهش ترس مي شود

اظهار احساسات باعث كاهش ترس مي شود


b_250_200_16777215_00_images_stories_News_tarantula.jpgپژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا دريافته اند كه بيان احساسات و توصيف واقعه ترسناكي كه با آن روبرو هستند، منجر به كاهش ترس مي شود. در اين پژوهش از تعدادي افراد كه از عنكبوت مي ترسند، خواسته شد كه به يك رتيل نزديك شده و به آن دست بزنند. اين افراد به 4 گروه تقسيم شدند. از گروه اول خواسته شد كه احساسات خود را بيان كنند. همچنين مي توانند رتيل و حركات آن را هم توصيف كنند. از گروه دوم خواسته شد كه هنگام نزديك شدن به رتيل بگويند : رتيل ترسي ندارد و از رتيل نمي ترسم. از گروه سوم خواسته شد كه درباره يك موضوع غيرمرتبط صحبت كنند. از گروه چهارم خواسته شد كه اصلاً صحبتي نكنند. بر اساس معيار اينكه افراد تا چه ميزان به رتيل نزديك شده و به آن دست زده اند و همچنين ميزان تعرق دست (كه نشانه ترس است)، مشخص شد كه گروه اول به صورت معنا داري از ديگر گروه ها، كمتر ترسيده است.

بر اساس نظر اين پژوهشگران، قسمتي در قشر جلويي مغز وجود دارد كه رفتارهاي احساسي به اين قسمت مرتبط است. بيان احساسات باعث مي شود كه اين قسمت از مغز، منفعل شود كه نتيجه آن كاهش رفتارهاي احساسي است
منبع: مديكال اكسپرس
http://medicalxpress.com/news/2012-09-emotions.html

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز اظهار احساسات باعث كاهش ترس مي شود