خانه یافته های علمی ذهن و مغز وقتي كه استرس داريد، محتاطانه تصميم بگيريد

وقتي كه استرس داريد، محتاطانه تصميم بگيريد


b_250_200_16777215_00_images_stories_News_under_stress.jpgقبل از گرفتن تصميم هاي مهم، سطح استرس خود را چك كنيد. بر اساس نظر پژوهشگران دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، داشتن استرس بر توانايي گرفتن تصميم عقلاني و هوشمندانه تاثير مي گذارد. موضوع اين نيست كه استرس باعث مي شود كه بيش از اندازه هيجاني شده و قادر به تفكر عقلاني نباشند بلكه استرس باعث مي شود كه تنها به جنبه هاي مثبت يك گزينه توجه شده و از جنبه هاي منفي آن صرفنظر شود. استرس باعث مي شود كه ميزان دوپامين مغز افزايش شود. دوپامين يك انتقال دهنده عصبي است كه نقش مهمي در رفتارهاي پاداش جويانه دارد؛ از اين رو باعث مي شود كه به سمت جنبه هاي مثبت و محرك هاي پاداشي متمايل شده و از جنبه هاي منفي و محرك هاي تنبيهي، كاملاً اجتناب شود. استرس باعث مي شود كه مردم تنها از بازخوردهاي مثبت بياموزند و بازخوردهاي منفي را پس بزنند.

بنا به عقيده اين پژوهشگران، اگر با تصميم مهمي روبرو هستيد، در ابتدا سعي كنيد كه سطح استرس خود را كاهش دهيد. مي توان اينكار را با تمرين هاي يوگا و يا به شكل ساده تر با پياده روي انجام داد. بايد توجه شود كه استرس هاي كوچك و مقطعي به همان اندازه تاثير دارد كه استرس هاي مزمن و بزرگ تاثير دارند. بنابراين تمرين براي كاهش استرس روزانه، باعث مي شود كه تصميم گيرنده بهتري شويد.

منبع: فاكس نيوز
http://www.foxnews.com/health/2012/03/21/be-careful-when-making-big-decisions-while-under-stress/

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز وقتي كه استرس داريد، محتاطانه تصميم بگيريد