خانه جملات قصار دسته بندي موضوعي

دسته بندي موضوعيRSS

Add your listing here

آلبرت انیشتین

تخیل همه چیز است. آن، از پیش دیدن جذابیت های پیش روی زندگی است. تخیل از دانش مهم تر است.

Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. Imagination is more important than knowledge

ادوارد دوبونو

بیشتر خطاهای تفکر، ناشی از ضعف ادراک است تا اشتباه منطقی.

Most of the mistakes in thinking are inadequacies of perception rather than mistakes of logic

برتراند راسل

★★★★

آنقدر که انسان ها از تفکر می ترسند، از چیز دیگری در این جهان نمی ترسند؛ بیشتر از ویرانی و حتی بیشتر از مرگ. تفکر ، ویرانگر و انقلابی است؛ تخریبگر و وحشتناک. تفکر نسبت به داشتن حق ویژه، ساختارهای غیر منعطف و عادت به راحت طلبی، ، بی رحم است. تفکر از دوزخ مق ...

Men fear thought as they fear nothing else on earth, more than ruin, more even than death. Thought is subversive and revolutionary, destructive and terrible, thought is merciless to داشتن حق و, established institutions, and comfortable habit. Thought look ...

برتراند راسل

می‌گویند که انسان حیوانی منطقی است. من تمام عمر در پی شواهدی برای تأیید این تعریف بوده‌ام.

It has been said that man is a rational animal. All my life I have been searching for evidence, which could support this

چارلز اليوت نورتون

صداي اعتراض، اخطار و فرجام خواهي هرگز بيش از آن زمان مورد نياز نيست که ساز و دهل مطبوعات و به خصوص منابر، مردم را فراخوانند تا در مقابل ظلمي، خاموش باشند و آن را بپذيرند. بيش از هميشه، اين وظيفه همه شهروندان خوب است که ساکت نمانند.

The voice of protest, of warning, of appeal is never more needed than when the clamor of fife and drum, echoed by the press and too often by the pulpit, is bidding all men fall in and keep step and obey in silence the tyrannous word of command. Then, more ...

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.
خانه جملات قصار دسته بندي موضوعي