خلاقیتRSS

Add your listing here

آلبرت انیشتین

علم فقط معلوم می کند که چه هست اما نه اينکه چه می تواند باشد.

Science can only ascertain what is, but not what should be

آلبرت انیشتین

ايده ای که در همان ابتدا، عجيب به نظر نرسد، اميدی به آن نيست.

If at first, the idea is not absurd, there is no hope for it

آلبرت انیشتین

طرح سؤالات و امکانات جدید و دیدن مشکلات قدیمی از زاویه‌ای نو ، نیازمند یک تصور خلاق است و همین می تواند نشانگر یک پیشرفت واقعی در علم باشد.

To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science

آلبرت انیشتین

منطق شما را از "الف" به "ب" می برد. تخیل شما را به هر جایی خواهد برد.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere

ادوارد دوبونو

اغلب مدیران اجرایی، بسیاری از دانشمندان، و تقریباً تمام دانش آموختگان مدارس کسب و کار، معتقدند اگر شما داده ها را آنالیز کنید به ایده های جدید می رسید. متاسفانه این عقیده کاملاً نادرست است. ذهن، فقط چیزی که برای دیدن آماده می شود را می تواند ببیند .

Most executives, many scientists, and almost all business school graduates believe that if you analyze data, this will give you new ideas. Unfortunately, this belief is totally wrong. The mind can only see what it is prepared to see

استيو جابز

شما نمی توانيد توليد را تحت اختيار داشته باشيد. شما بايد به مردم اجازه دهيد تا بهترين کار خود را ارائه دهند.

You cannot mandate productivity, you must provide the tools to let people become their best. Steve Jobs

اليور وندل هلمز

کسي که ايده اي به ذهنش رسيده، الزاماً بهترين کسي نيست که بتواند آن ايده را عملي کند.

Many ideas grow better when transplanted into another mind than in the one where they sprang up. Oliver Wendell Holmes

برتراند راسل

علم ممکن است محدودیت برای دانش تعیین کند ، اما نباید محدودیت برای تخیل داشته باشد.

Science may set limits to knowledge, but should not set limits to imagination

مارک تواین

★★★★★

کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.

The man with a new idea is a crank - until the idea succeeds. Mark Twain

وارن بنيس

ابداع يک مفهوم در ابتدا مورد پذيرش واقع نمي شود. ايجاد پذيرش براي يک مفهوم جديد، نياز به تلاش هاي مکرر، توضيحات بي پايان، تمرينات خسته کننده و همسوسازي آن با ديگر مفاهيم دارد. اين کار نياز به صبري شجاعانه دارد.

Innovation by definition will not be accepted at first. It takes repeated attempts, endless demonstrations, monotonous rehearsals before innovation can be accepted and internalized by an organization. This requires 'courageous patience'. Warren Bennis

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.