مقاله ها

هفت طریق برای یافتن معنی زندگی


یافتن معنی زندگی، یکی از اهداف سالکان و حقیقت جویان است. هفت راه کلی که سالکان برای یافتن معنی زندگی دنبال کرده اند به قرار زیر است. بهتر است با راه های گوناگون آشنا شده اما یک راه ها را محور حرکتی خود قرار دهیم

 

یک- تحقق استعدادها و ایده آل ها
دنبال کردن ایده ها، همانند شدن با افرادی که بسیار دوست داشتنی و الگو هستند، جستجوی خوشبختی و شعف، انسان راستین بودن، خود را با تمام وجود وقف یک هدف یا عقیده یا ماموریت کردن، خلق سرنوشت خویش، ....ء

دو- تحقق کمال بیولوژیکی
زندگی ابدی، مرگ اختیاری، تکامل یافتن، تکثیر شدن (تحقق رویای اینکه یک سلول به دو سلول تبدیل می شود) ...ء

سه- جستجوی خرد و آگاهی
افزایش درک از هستی، دنبال کردن ایده ها و خروج از نادانی، یادگیری هرچه بیشتر در زندگی، اهلی کردن ذهن، روبرو شدن با ترس ها، یافتن دلیل برای زندگی کردن، ....ء

چهار- انجام کارهای خوب و درست
سودمند بودن برای دیگران، بخشیدن بیش از دریافت کردن، ایجاد مساوات،چالش با ظلم، انفاق، کمک به دیگران، مسئولیت پذیر بودن، ...ء

پنجم – کسب نوریافتگی معنوی
تجربه خدا، فهم اسرار الهی، شناخت خدا، تجربه یگانگی با خدا، ...ء

ششم- عشق به زندگی
عشق ورزیدن هرچه بیشتر به خدا و مخلوقاتش، جستجوی زیبائی در انواع شکل های ممکن، لذت از زندگی، با شفقت بودن، ...ء

هفتم- قدرتمند بودن
کسب قدرت، حکم راندن بر جهان، شناخت طبیعت و حوادث جهان، شکست دشمنان، کسب آزادی، ...ء

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید