آكادمي تفكر

مشترک  RSS ما (به سادگي) شويد و آخرين اطلاعات قرار گرفته در سايت را به طور مستقیم  روی کامپیوتر خود ببینید!


براي مشاهده فيدهاي RSS در برنامه خود: 

1. از آدرسي rss موضوعي كه علاقه داريد كپي بگيريد.
2. آن آدرس را در نرم افزار RSS خوان خود جايگذاري نماييد.

كاربران  My Yahoo!: 

1. روي كليد  "Add to My Yahoo!" كليك كنيد.
2. مراحل اضافه كردن آدرس را طي نماييد.
1 آكادمي تفكر (562576)  xml.gif add-to-google-104x17.gif addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
2 مقالات (197153)  xml.gif add-to-google-104x17.gif addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
3 يافته هاي علمي ذهن و مغز (247652)  xml.gif add-to-google-104x17.gif addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
4 درس هاي روزانه (214333)  xml.gif add-to-google-104x17.gif addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
5 فیلم های تفکری (122200)  xml.gif add-to-google-104x17.gif addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif